Histovet oral

Biljni suplement protiv histomonijaze

SASTAV: Origano, cimet, karanfilić, eukaliptus, timus kristal,, vitamini
SVOJSTVA I DELOVANJE: HistoVet pripada grupi fitobiotika sa specifiĉnim delovanjem na Trichomonas spp., Histomonas spp. i anaerobe. Dejstvo na protozoe izazvano je mnogim sastojcima ovog proizvoda, kao što su: cinnamaldehyde, thymol, nerolidol and 2-decinal. Kao potporna terapija, savetuje se davanje lipo i hidro solubilnih vitamina i minerala. HistoVet se može davati i kombinovati sa svim suplementima i lekovima.
DOZIRANJE: Ćurke i živina: 1 L /1000L vode, 7 dana pre i 7 dana nakon oĉekivanog problema (između 3. I 5. nedelje života). U situacijama kada su se simptomi već pojavili doza je 1.5-2 L /1000L vode u toku 10 dana).
PAKOVANJE: 1L

Kategorija: Oznaka: