O KOMPANIJI

VetPlanet d.o.o. je porodična kompanija osnovana 2015. godine. Dugogodišnje iskustvo I stečeno znanje u najznačajnijim veterinarskim farmaceutskim kompanijama, braća Aleksandar I Ivan Brankov, doktori veterinarske medicine, su odlučili da prenesu u kreiranje sopstvene kompanije. VetPlanet kompanija je specijalizovana za proizvodnju i promet veterinarskih suplemenata svih oblika i pakovanja. HACCP sertifikovani proizvodni program lociran je u Tehnološkom parku Vršac, a distributivni centar u Beogradu. Proizvodni portfolio obuhvata širok spektar jedinstvenih animalnih suplemenata i komplementarnih proizvoda koji promovišu zdravlje i dobrobit zivotinja, očuvanje animalnih resursa i životne sredine u celini i doprinose smanjenju upotrebe antibiotika. Posebnu liniju naših proizvoda koji su novina u veterinarskoj medicini na ovim prostorima čine suplementi oplemenjeni biljnim ekstraktima. Zahvaljujuci intenzivnoj saradnji sa veterinarskim fakultetima i institutima u zemlji i regionu, kao i saradnji sa kolegama veterinarima na terenu, potrebe tržista uskladjujemo sa najnovijim istraživanjima i stvaramo nove proizvodne formulacije. Osim inovativnog rada, na zahtev kupca izradjuju se posebne formulacije kako bi se na najbolji nacin približili tržistu. Cilj kompanije je održiv rast, kontinuiran dugoročan razvoj i aktivno učestvovanje u podizanju konkurentnosti srpskih farmera. Kompanija je izvozno orjentisana, sa težnjom da zauzme jednu od liderskih pozicija u regionu Balkana.