Prateći savremene trendove u uzgoju i zdravstvenoj zaštiti životinja koji podrazumevaju smanjenje upotrebe antibiotika i hemijsko-sintetičkih medicinskih proizvoda, VetPlanet je svoj razvoj bazirao na proizvodnji fitoterapeutika, uglavnom na bazi esencijalnih ulja. Našu ponudu čini raznovrstan asortiman proizvoda biljnog porekla za farmske životinje i kućne ljubimce koji su terapijski potrebni ali i deficitarni na tržištu. VetPlanet proizvodi zadovoljavaju najviše standarde dobrobiti životinja i olakšavaju veterinarima manipulaciju sa životinjama. Svi naši proizvodi imaju pozitivne efekte na zdravstveni status životinja, 100% su prirodni, bezbedni, bez karence i kontraindikacija. Široko su primenljivi i laki za upotrebu. Pozitivni efekti na zdravlje humane populacije i na stanište su dugoročni i nemerljivi. Poverenje klijenata zadobijamo kvalitetom, inovacijama, profesionalnošću i saradnjom.

novosti

Preteći svetske trendove u razvoju novih formulacija i načina primene proizvoda na životinjama, Vetplanet je lansirao gamu novih proizvoda u obliku gela u pakovanju od 300ml – tuba dispenser sa pistoljem aplikatorom, koji su namenjeni velikim životinjama ili  grupnom davanju na farmama. Doziranje se vrši na osnovu broja stiska pistolja ( 1*10ml)

Špricevi sa tačnim odmeravanjem na osnovu pomeranja graničnika u pakovanju od 20ml i 100ml, za male i mlađe životinje. Proizvodi su raznovrsni po kompoziciji i nameni, kao i po nameni za različite  životinjske vrste,… farmske životinje, hobi, kućni ljubimci.

Ovakava vrsta proizvoda  je vrlo značajna pre svega zbog dobrobiti životinja, sam način davanja je neinvazivan, može se tacno dozirati po telesnoj masi životinje, svi proizvodi su vrlo palatabilni sa  rokom trajanja od 2 godine i sasvim su prihvatljivi za primenu kako veterinara tako i samih vlasnika životinja. Verujemo da ce gel-proizvodi vrlo brzo naći svoje mesto kako na domaćem tako i na inostranom tržištu

Fotografija_sa_sajma